top of page
 • 3. Grup Şirketleri
  Kullanım Koşulları metni içerisinde HÜRRİYET, MİLLİYET, KANAL D, FANATİK&POSTA ve DEMİRÖREN MEDYA birlikte “Grup Şirketleri”ni ifade etmektedir. Grup Şirketleri, Kullanım Koşulları içerisinde HÜRRİYET, MİLLİYET, KANAL D, D MEDIA, FANATİK&POSTA ve DEMİRÖREN MEDYA’yı kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Demirören Medya, Grup Şirketleri’nin kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Grup Şirketleri kapsamını etkileyecek değişiklikler akabinde Kullanıcılar, en geç bir sonraki DEMİRÖREN MEDYA ortak üyelik hesabına girişleri sırasında Grup Şirketleri tarafından belirlenecek yöntem ile ilgili değişiklik konusunda bilgilendirilecektir.
 • Mücbir Sebep
  Grup Şirketleri; kendi kontrolünde olmayan, öngörülemeyen ve önlenemez, tabii afetler, yangın, patlamalar, halk hareketleri, savaş, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar veya haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi, Grup Şirketleri’nin kontrolü dışında gerçekleşen durumlarda ya da mahkeme ve resmi mercilerce verilen kararların icrası sebebiyle Mecralar’a erişim veya Mecralar kapsamında sunulan hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.
 • 4. Politika'daki değişiklikler
  Mecralar; Grup Şirketleri’ne, ait olup Mecralar’da, Mecralar üzerinde ve burada sunulan hizmetler, işbu metin ile Üye Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlara ilişkin olarak her neviden organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran Grup Şirketleri’ne aittir. Grup Şirketleri, her zaman tek taraflı olarak Mecralar’da sunulan hizmetin yayın ve kullanımını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkını haiz olduğu gibi; Mecralar’da dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama, yenileme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler, ayarlamalar, yenilemeler ve güncellemeler Mecralar’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Güncelleme söz konusu olması halinde Mecralar’dan en iyi hizmeti alabilmek için kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak ilgili güncellemeleri indirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Mecralar’ın kullanımında söz konusu olabilecek aksaklıklardan Grup Şirketleri sorumlu değildir.
 • Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ve Aykırı Kullanım
  Kullanıcı, Mecralar üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, Mecralar’da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Mecralar üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Mecralar dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendisine aittir. Kullanıcı; Mecralar’ı kullanırken suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Mecralar’da paylaşamaz ve Mecralar’da hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve sınai mülkiyet haklarına, telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Mecralar alt yapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapamaz. Hukuka, ahlaka ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı içerik ve/veya aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. Grup Şirketleri, Mecralar’da Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini münhasıran herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Mecralar’da yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahip olup işbu halde Kullanıcı/Kullanıcılar Grup Şirketleri’nden herhangi bir talepte bulunma hakkını haiz değildir. Grup Şirketleri’nin, Kullanıcı’nın yasaya ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı eylemleri sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’a rücu hakkı mahfuzdur. Öte yandan, Kullanıcı’nın Mecralar üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde Kullanıcı gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, Grup Şirketleri’nin söz konusu yasal yükümlülük ve prosedürlerin yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanım
  Kullanıcı, Mecralar’a giriş için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Grup Şirketleri’ne’ karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı Grup Şirketleri’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Fikri ve Sınai Haklar
  Mecralar’ın uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla Mecralar dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Grup Şirketleri’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Grup Şirketleri çalışanlarının ve yöneticilerinin, Grup Şirketleri yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Grup Şirketleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • Müşteri Desteği ve İletişim
  Bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ”güvenli elektronik imza”, mobil imza veya daha önce Grup Şirketleri bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine başvurabilirsiniz.
 • Kullanım Koşulları ile Mevzuat İhlali
  Grup Şirketleri, Kullanım Koşulları’nın ve yasal hükümlerin ihlâli halinde Kullanıcı’nın Mecralar’ı kullanımına son verme, kişisel sayfasını kapatma; Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma ve silme yetkilerini haiz olduğu gibi; Kullanıcı’nın yasaya veya Kullanım Koşulları’na aykırı eylemi sebebiyle zarara uğraması halinde aynen rücu hakkını haizdir. Kullanıcı, Mecralar’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Mecralar’a yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Grup Şirketleri’nin bu sebeple kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ilgili Kullanıcı/Kullanıcılar’dan aynen rücu hakkı saklıdır. Kullanıcı, Mecralar’ı Kullanım Koşulları’na ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, Grup Şirketleri’nin bu nedenle dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, işbu ihlaller nedeniyle, Grup Şirketleri’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya rücu edebileceğini ve Grup Şirketleri’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Şirket Bilgileri
  Firma Unvanı; Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. Adresi; 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul Telefon 0 212 413 51 11 E-Posta "bizeyazin@dyapim.com" Mersis Numarası 0289068531000001 KEP Adresi demirorentvradyo@hs02.kep.tr
 • Yönlendirmeler
  Mecralar üzerinden başka uygulama ve Mecralar’a link verilmesi mümkün olup Grup Şirketleri, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Kullanıcı, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Kullanıcı’nın kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • 1. Genel Giriş
  Hoşgeldiniz! İşbu Kullanım Koşulları, https://www.posta.com.tr/https://www.fanatik.com.tr/, https://www.kanald.com.tr/, https://hurriyet.com.tr ve https://www.milliyet.com.tr/ "www.dyapim.com" ve Hürriyet, Fanatik&Posta, Kanal D, D Media ve Milliyet mobil uygulamaları üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanmanıza ilişkin önemli bilgiler ihtiva ettiğinden lütfen kullanımınıza başlamadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.
 • Üçüncü Şahıslardan Alınan Hizmet
  Mecralar dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Grup Şirketleri’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Grup Şirketleri çalışanlarının ve yöneticilerinin, Grup Şirketleri yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Grup Şirketleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • Garanti Reddi
  Grup Şirketleri, Mecralar’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Mecralar’daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Bu sebeple Grup Şirketleri, Mecralar’da yer alan bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kapsamı, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sayılanlarla ilintili veya ilintisiz sair bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Buna istinaden, Kullanıcı, Grup Şirketleri’nin Mecralar’da yer alan ve diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu kendisinden beklenen makul ölçüyü aşar şekilde araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını ve söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Grup Şirketleri’nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Grup Şirketleri, Mecralar’da yer alan hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ve Mecralar’ın veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Mecralar’a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olmayacağı, sorunlu yanların giderileceği hususlarını garanti etmemektedir. Kullanıcı'nın Mecralar’a yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağı hususunda garanti vermemektedir. Grup Şirketleri, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Mecralar’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 • Tarafların Hukuki Hakları
  Kullanıcı ve Grup Şirketleri arasında kurulan ilişki kapsamında Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Kullanıcı’nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11 ve 15. maddelerinde düzenlenen hakları mahfuzdur. Kullanıcı, olası uyuşmazlıklara ilişkin tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurabilir.
 • 2. Kullanım ve Tasarruflar hakkında
  Mecra üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “HÜRRİYET” olarak anılacaktır.), DEMİRÖREN YAYINCILIK VE GAZETECİLİK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “FANATİK&POSTA” olarak anılacaktır.), DEMİRÖREN TV RADYO YAYINCILIK YAPIMCILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “KANAL D” olarak anılacaktır.), MİLLİYET GAZETECİLİK VE YAYINCILIK A.Ş. (İşbu metin kapsamında kısaca “MİLLİYET” olarak anılacaktır.) ve DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.’ye (İşbu metin kapsamında kısaca “DEMİRÖREN MEDYA” olarak anılacaktır.) ait Mecralar’a girmek ve kullanmak ile işbu Kullanım Koşulları’nı “Kullanıcı” sıfatıyla (Mecralar’a erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. İşbu koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen Mecralar’ı kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcılar Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, Mecralar’da yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve Kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.
 • ÇEREZ POLİTİKASI
  Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (“D Media”) olarak www.dyapim.com internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) DTV Grubu tarafından yönetilen işbu Site için geçerli olup çerezler; Site’yi ziyaretiniz sırasında Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır. Çerez Nedir? Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn. www.kanald.com.tr) tarafından erişilebilmektedir. Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur. Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Kanal D bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Çerez Tipleri: Sahipliklerine göre: Birinci taraf çerezler Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Kanal D tarafından cihaza yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler Kanal D ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Aktif olduğu süreye göre: Oturum çerezleri Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir. Kalıcı çerezler Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. Kullanım amaçlarına göre: Zorunlu çerezler Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. İşlevsel (Tercih) çerezleri Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır. İstatistik çerezleri Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir. Pazarlama çerezleri İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.
 • KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
  Veri Sorumlusu : Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264 Sok. Noz:1 34218 Bağcılar/İstanbul Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (bundan sonra “D Media” olarak anılacaktır.)olarak 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişiselverilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili aşağıda sayılan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır.) hazırladık.
 • İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
  GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir. KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş (“Kanal D” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Kanal D’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.
 • D MEDIA İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ
  Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.(bundan sonra “Kanal D” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amacı, Hukuki̇ Sebebi̇ ve Toplama Yöntemi Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: https://www.dyapim.com/izleyici-temsilcisi adresinde yer alan İletişim Formu, 0 (212) 478 00 88 numaralı Kanal D izleyici temsilcisi hattı ve izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr ile bizeyazin@dyapim.com adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler vasıtasıyla “Ad-Soyad, E-posta, Doğum Tarihi, Cinsiyet, İl, Yazma Nedeni, Mesaj İçeriği” gibi kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla “Ses kaydına ait kişisel verileriniz ve paylaşmış olduğu diğer kişisel verileriniz”, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Kanal D, kişisel verilerinizi, https://www.dyapim.com/izleyici-temsilcisi adresinde yer alan İletişim Formu, izleyicitemsilcisi@kanald.com.tr ile bizeyazin@kanald.com.tr adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler ve çağrı merkezi kayıtları vasıtasıyla temin etmektedir. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Aktarılması Kanal D, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir. Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız Kişisel verilerinize ilişkin; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak; Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Demirören Tv Center 100. Yıl Mah. 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/21 Bağcılar/İstanbul adresine göndererek, Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak, Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle demirorentvradyo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize e-posta göndererek, İlgili Kişi tarafından Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@kanald.com.tr adresimize e-posta göndererek Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.‘ye iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.
 • Çalışan adaylarımız
  Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Platformu’nda yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
 • Genel Politika
  DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş., sizden ve sizin hakkınızda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde www.dyapim.com ve diğer mobil ve dijital platformlarımız üzerinden nasıl bilgi topladığımız, bu bilgilerin nasıl kullandığımız ve ne şekilde paylaştığımız hakkında size bilgi vermek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırladık. Politika, internet sitelerimiz mobil uygulamalarımız ve widgetler (birlikte “Şirket Hizmeti/Hizmetleri”) üzerinden toplanan bilgilere ilişkin benimsediğimiz prensipleri detaylandırır. İşbu Politika ve Çerez Politikamız , bir Şirket Hizmeti’ne kayıt veya üye olmadan Şirket Hizmetleri’ni kullananlar dahil olmak üzere tüm kullanıcı ve ziyaretçileri kapsamaktadır.
 • 5. Diğer hükümler
  5.1. Çocuklar D Media olarak, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. 18 yaşından küçük kişilerin kişisel verilerinin Şirket Hizmetleri’miz kapmasında paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. 5.2. Politika’da yapılan güncellemeler Şirket işbu Politika da dahil olmak üzere diğer politikalarını size önceden haber vermeden, tek taraflı olarak değiştirebilir.
 • Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız ve verilerin paylaşılması
  Sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri; kullanıcı memnuniyetini arttırmak; izin verildiği ölçüde sizlerle iletişime geçmek ve hizmetlerimizden haberdar etmek; Şirket Hizmetleri’ni ve özelliklerini ölçmek ve geliştirmek; reklam ve pazarlama mesajları da dahil olmak üzere alakalı ve ilginizi çekebilecek içeriği size sunarak Şirket Hizmetleri ile ilgili hem çevrim içi hem de çevrimdışı deneyiminizi geliştirmek; içerikler hakkında yorum yapmanızı sağlamak ve çevrimiçi oyun, yarışma ve ödül programlarına katılmanızı sağlamak gibi Şirket Hizmetleri’ni ve özelliklerini size sunmak için kullanmaktayız. Sizden veya sizin hakkınızda toplanan bilgilerin sizin kimliğinizi ifşa etmediği durumlarda bu bilgileri herhangi bir amaçla kullanabilir veya bunu üçüncü şahıslar ile paylaşabiliriz.
 • 3. Güvenlik
  D Media olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz. Aldığımız idari ve teknik tedbirler için internet sitemizde yer alan D Media Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı incelemenizi öneririz.
 • 4. Bilgilerinizin yönetimi
  Daha önce doğrudan tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel bilgilere ilişkin taleplerinizi D Media Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nda belirtilen usul ve esaslara uygun yapabilirsiniz.
 • Bizimle Paylaştığınız Bilgiler
  Sizden ve sizin hakkınızda, aşağıdaki bilgileri toplamaktayız: 1.1. Kayıt/ Üyelik Sırasında Paylaştığınız Bilgiler: Bir Şirket Hizmeti’ni kullanmak veya Hizmet’e kayıt veya üye olmak için sağlamış olduğunuz (örneğin: bir hesap oluşturmak, yorum göndermek, haber bülteni almak veya bir yarışmaya veya çekilişe katılmak için) bilgilerdir. Kayıt Bilgileri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, isim, soy isim, elektronik posta adresi, cinsiyet, posta kodu, doğum günü, cep ve ev telefonu numarası, medeni hal, boy, kilo, adres, eğitim durumu, saç rengi, göz rengi, meslek, gibi bilgileri içerebilir. Geçmişe yönelik oluşturulan site içi hesap, gruplar ve ilgili yerlere eklenen bilgiler hiçbir şekilde dağıtım amacı olarak KULLANILMAMAKTADIR.
 • Sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri şu ek amaçlar için kullanmaktayız:
  2.1. Sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri şu ek amaçlar için kullanmaktayız: Hizmet sağlayıcılarının, Şirket Hizmetleri’ni sunmamıza ve yönetmemize yardımcı olmalarını sağlamak için; bilgilerinizi, Şirket Hizmetleri’ni sunmamıza veya yönetmemize yardımcı olan yükleniciler, acenteler veya sponsorlar gibi bazı üçüncü şahıs hizmet tedarikçilerine verebiliriz. İşbu hizmet sağlayıcılar size ait bilgileri size veya Şirket’e sağladıkları belirli hizmet kapsamı dışında kullanamazlar. 2.1.1. Sosyal paylaşım işlevselliği sağlamak: Şirket Hizmetleri ile bir sosyal medya hizmetine giriş yapar veya bağlanır iseniz, kullanıcı adınızı, resminizi ve beğenilerinizi ve de diğer Şirket Hizmetleri kullanıcıları ve sosyal medya hizmetiniz ile bağlantılı arkadaşlarınız ile yaptığınız hareket ve yorumları paylaşabiliriz. Aynı bilgileri sosyal medya hizmet sağlayıcısı ile de paylaşabiliriz. Sosyal medya hizmeti ile Şirket Hizmetleri’ne giriş yapmanız veya Şirket Hizmetleri hesabınızı sosyal medya hizmeti ile bağlamanız, sizden veya sizin hakkınızda toplamış olduğumuz bilgileri sosyal medya hizmet sağlayıcısı, diğer kullanıcılar ve arkadaşlarınız ile paylaşmamız konusunda bize yetki verdiğiniz anlamına gelmektedir. 2.1.2. Reklam sunmak: Hizmet sağlayıcılarımız ile sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgileri, Şirket Hizmetleri’ni veya diğer bir hizmeti kullandığınızda ilgili reklamları size sunmak için kullanabiliriz. Yukarıda bahsedildiği gibi, ilgili alanlarınıza daha yakın reklamları sunabilmek için üçüncü şahıs reklam ağları ve reklamcılar, demografi bilgileri, ilgi alanları, toplu bilgiler ve faaliyetler gibi bilgileri toplamak ve izlemek için çerez ve benzer teknolojileri kullanabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz. 2.1.3. Grup şirketlerimiz ile paylaşmak : İşbu Politika’da tanımlanan amaçlarla, bilgilerinizi Demiören TV Holding ve grup şirketleri ile paylaşabileceğini kabul etmekte ve buna onay vermektesiniz. Grup Şirketlerimizin hizmetlerini ziyaret eden kullanıcılar, söz konusu şirketlerin ait gizlilik politikalarının işbu Politika’dan kimi açılardan farklılık gösterebilmesi nedeniyle ilgili gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.
bottom of page